Skip to content Skip to footer

Wybór odpowiedniego biura

Wynajęcie przestrzeni biurowej to podstawowy i często konieczny krok, aby móc rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wybór odpowiedniego biura może być szczególnie ciężki dla początkujących przedsiębiorców. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Główne czynniki

Rozpatrując jakie biuro będzie konieczne dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, należy określić wszystkie czynniki w kontekście profili prowadzonej działalności. Zadając sobie poszczególne pytania, które zostaną przedstawione niżej musimy przygotować się, iż te będą rodzić kolejne bardziej szczegółowe pytania, na które będziemy musieli odpowiedzieć. Wymaga to od nas myślenia strategicznego.

Do najważniejszych kwestii można zaliczyć ilość oraz potrzeby kadry pracowniczej, niezbędne wyposażenie i wymagana do tego powierzchnia, jaka jest dostępność do nowoczesnych technologii i mediów, zarówno stan techniczny, jak i praktyczność korzystania z przestrzeni biurowej, lokalizację i jaki będzie ona mieć wpływ na pozyskanie klientów w tym wyposażenie w miejsca parkingowe i połączenie z komunikacją miejską.

Rozmiar biura a prowadzona działalność gospodarcza

Pamiętajmy też, że wybór odpowiedniego biura nie jest uzależniony tylko od naszych preferencji. Zgodnie z polskim prawodawstwem przestrzeń biurowa musi spełnić odpowiednie wymogi. Są one regulowane zarówno przez akty ustawodawcze, jak i rozporządzenia. W szczególności rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tak więc poszukując biura do wynajęcia w Katowicach będziemy musieli uwzględnić to, co wymaga od nas prawo. Przykładowo, na każdego pracownika przypadać powinno przynajmniej 13m2 wolnej objętości biurowej oraz 2m2 wolnej, niczym niezajętej podłogi, Oczywiście pamiętajmy, że w zależności od prowadzonej działalności nasze indywidualne potrzeby będą inne. Agencja reklamowa nie potrzebuje tak dużej ilości sprzętu i przestrzeni, jak biuro architektoniczne.

Lokalizacja biura

Inną kluczową kwestią jest lokalizacja biura. W zależności od prowadzonej działalności odpowiednia lokalizacja będzie inna. Biuro do wynajęcia w Katowicach może się znajdować zarówno w centrum, jak i na obrzeżach miasta.

Przed wyborem powinniśmy uwzględnić połączenie komunikacją miejską, łatwość dojazdu samochodem, miejsca parkingowe, poziom konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw, otoczenie budynku, bezpieczeństwo i inne rzeczy mogące wpłynąć na atrakcyjność a ocenie klientów.

Leave a comment