Skip to content Skip to footer

Co warto wiedzieć na temat fuzji o przejęć firm

Fuzje i przejęcia firm to bardzo częste zjawisko w świecie biznesu. Wymagają one profesjonalnej wiedzy i wsparcia ekspertów, najlepiej całego zespołu, który przygotuje konkretną propozycję, stworzy biznesplan, będzie wsparciem w procesie negocjacji. Na koniec zajmie się integracją potransakcyjną dwóch odrębnych podmiotów, które będą kooperować w zupełnie nowych warunkach.

Przejęcia firmy – etapy

Przejęcie firmy przez większy i silniejszy na rynku podmiot to proces długi, wieloetapowy oraz skomplikowany. Negocjacje trwają czasami długimi tygodniami, zanim zakończą się sukcesem. Wszystko zaczyna się jednak od stworzenia tak zwanej długiej listy podmiotów do przejęcia. To potencjalne firmy i przedsiębiorstwa z danego sektora, z którymi kooperacja może dać zyski i przyczynić się do realizowania celów biznesowych – oczywiście przez każdą ze stron. To warto bowiem szczególnie podkreślić – przejęcie firmy lub fuzja mają pozwolić na wzrost o rozwój każdej ze stron. To obopólna korzyść.
Oto podstawowe etapy złożonego procesu przejęcia firmy, które wyszczególnione są w literaturze biznesowej :
– określenie jakie są cele i kryteria transakcji, stworzenie długiej listy kandydatów do przejęcia
– zbieranie danych, organizacja spotkań z właścicielami firmy do przejęcia
– wstępną wycena, stworzenie wstępnej oferty
– due diligence
– negocjacje
– zamknięcie negocjacji – przygotowanie umów
– integracja potransakcyjna

Co to jest due diligence

Jednym z ważniejszych etapów całego skomplikowanego procesu jest etap due diligence. Na czym polega? To pojęcie w języku angielskim, w tłumaczeniu oznacza „należyta staranność”. To. poddanie przedsiębiorstwa bardzo dokładnej, szczegółowej analizie. Brana jest pod uwagę jego kondycja handlowa, finansowa, prawna i podatkowa. Mówi się zatem o: due diligence prawnym, due diligence finansowym itp.

Po co przeprowadza się takie analizy? Chodzi między innymi o analizę ryzyka związanego z przejęciem. Jednak to nie jedyny ważny cel. To też przygotowanie do fazy negocjacji – due diligence jest ostatnim etapem przedtransakcyjnym. Due diligence przeprowadza się na przykład analizując takie dokumenty jak : sprawozdania finansowe, sprawozdania z przepływów pieniężnych, status prawny nieruchomości będących w posiadaniu podmiotu, ich stanu technicznego, dokumentacja podatkowa o wiele innych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Leave a comment