Skip to content Skip to footer

Persona marketing – co oznacza to pojęcie w branży reklamowej?

Persona marketing to dość nowe pojęcie, które coraz częściej przewija się w branży reklamowej. Zespól ludzi przed którym stoi konkretne zadania musi bowiem przyjąć cechy pewnej „persony”, by doskonale poznać potrzeby klienta oraz jego preferencje i oczekiwania.

1. Co to jest persona marketing?

W zespołach branż reklamowych, pracujących nad określonym projektem (zamówieniem) często można spotkać się z pojęciem „persony marketingu”. Warto je jednak dobrze poznać, by jeszcze bardziej przygotować się do konkretnego zadania i zadowolić w pełni oczekiwania klienta. By tak się stało, właśnie powstała „persona marketingu”. Pojęcie to posiada w sobie takie zagadnienia jak określone cechy, umiejętności oraz cele indywidualnych osób. W praktyce oznacza to, iż zespół pracujący nad jakimś zadaniem musi najpierw wyobrazić sobie konkretną osobę (nie grupę osób).

2. Jaki to ma cel?

Persony ux tworzy się o to, by zespół osób w jak największym stopniu starał się zaspokoić jej wymagania poprzez stworzenie konkretnego projektu. Poprzez stworzenie tej konkretnej osoby, zespół musi postawić się na miejscu tej osoby, by dokładnie określić czy to co tworzą (reklamę np. konkretnego produktu) będzie spełniało jej potrzeby. Taki osobnik stworzony przez wyobraźnię grupy ma ułatwić stworzenie rozwiązania, dzięki czemu – projekt dojdzie do takich osób, które posiadają cechy tejże persony.

3. Czy to potrzebne?

Persony marketingu mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Pierwsza grupa zgodnie twierdzi, iż dzięki stworzeniu takiej osoby i „wejście w jej buty” można łatwo stworzyć produkt, który będzie zgodny z oczekiwaniami takiej osoby. Można dzięki temu skupić się na kluczowych elementach, które znacznie ułatwiają powstanie projektu. Inni z kolei, nie preferują pracy z pomocą persony ux, gdyż uważają, iż jest to zwyczajnie strata czasu. Skupienie się na jednej osobie jest niepotrzebne, gdy chce się z jakimś projektem trafić do szerokiego grona odbiorców. Dlatego też taka grupa osób skupia się raczej na konkretnej grupie o różnorodnych preferencjach niż na jednej stworzonej przez wyobraźnię personie.

Jak wynika z powyższego, persona marketingu może być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą stworzyć idealnego odbiorcę do którego trafią z konkretnym produktem. To wyobrażenie odbiorcy czasem pozwala stworzyć produkt, właśnie na który czekała szeroka grupa klientów z różnych stron.