Skip to content Skip to footer

Altium Designer

Zwiększony konsumpcjonizm i potrzeba szukania innowacyjności i niepowtarzalności produktów zmusza istniejące na rynku przedsiębiorstwa do ciągłego unowocześniania systemów i wprowadzania do obrotu coraz to nowych dóbr. Zachodzące wciąż zmiany w projektowaniu wymagają od twórców m.in. większej automatyzacji samego procesu projektowania i precyzji działania.

Altium – początki

Z rozwiązaniem owych problemów wyszła firma Altium, która wyszła z propozycją oprogramowania do projektowania obwodów drukowanych. Początkowo na rynku pojawił się Protel, znajdujący zastosowanie w projektowaniu PCB, który był pierwszym tego typu oprogramowaniem kompatybilnym z szeroko dostępnym systemem operacyjnym Windows. Nie był to jednak pierwszy tego typu program na rynku. Jak zatem zyskał on miano jednego z najbardziej popularnych? Cóż, bezsprzecznym wydaje się fakt, iż sympatię użytkowników zdobył dzięki łatwej i wygodnej obsłudze, innowacyjności w projektowaniu PCB oraz wysokiej jakości samego oprogramowania. Sprawiło to, że w dość krótkim czasie program silnie ugruntował swoją pozycję w branży.

Altium Designer

Wciąż zmieniające się środowisko, intensyfikacja produkcji i konieczność scalenia procesu projektowania, zmusiły Altium do podejmowania coraz to nowych rozwiązań. Efektem pracy stało się wprowadzenie na rynek Altium Designer, który łączy wszystkie narzędzia niezbędne do projektowania elektroniki w jednej aplikacji. W swym rozwiązaniu łączy ze sobą wszystkie rozdzielone dziedziny tj. schemat, PCB, oprogramowanie, czy testowanie. Silna pozycja Protel, której zaufanie zdobyło wielu projektantów, pozwoliła na wprowadzenie w Altium Designer nie tylko sprawdzonych już technologii, ale także uzupełnienie go o nowe możliwości. Ta pojedyncza aplikacja, oferująca komplet narzędzi do projektowania PCB, FPGA oraz oprogramowania wbudowanego dla systemów mikroprocesorowych, przeznaczona jest dla szerokiej grupy odbiorców, dla których istotna jest nowoczesność rozwiązań i kompleksowość oferowanych narzędzi.

Altium designer cena, wersje

To zunifikowane środowisko projektowania elektroniki daje możliwość trójwymiarowego trybu pracy z PCB, co daje projektantom nowe możliwości, a jednocześnie wyróżnia Altium Designer spośród innych systemów EDA. Altium Designer dostępny jest w trzech wersjach: Altium Designer, stanowiącą pełną wersję programu), Altium Designer SE (wersja programu nieposiadająca edytora PCB), jak również Altium Designer Viewer (która jest darmową wersją rocznej licencji, umożliwiającą przegląd i wydruk dokumentów Altium Designer). Przed podjęciem przez użytkownika decyzji o wyborze wersji oprogramowania, twórcy Altium Designer dają możliwość uzyskania 15 dniowej, bezpłatnej wersji próbnej, która zawiera wszystkie dostępne narzędzia, bez jakichkolwiek ograniczeń technicznych.

Altium designer cena

Firma Altium oraz wprowadzone przez nią oprogramowanie Altium Designer dają projektantom szerokie spektrum możliwości, zapewniając przy tym pełną integrację oferowanych narzędzi i pozwalając użytkownikom na zarządzanie projektem, dokumentacją oraz bibliotekami. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu oprogramowania gwarantowana jest również integracja z zewnętrznymi bazami danych, czy import projektów istniejących w innych systemach EDA/CAD. Altium Designer bez wątpienia stanowi ważne narzędzie w procesie projektowania i daje możliwość na zwiększenie wydajności i intensyfikację produkcji.

Leave a comment