Skip to content Skip to footer

Pracodawcy a pomieszczenie do palenia

Palarnie w zakładzie pracy? Jak najbardziej. Pracodawcy powinni wyznaczyć pomieszczenia do palenia. W przeciwnym razie nie zabraknie nieprzyjemnych sytuacji typu dym papierosowy w toalecie czy też próba zapalenia papieroska gdzieś w kąciku na terenie zakładu. Gdzie zatem palić? Jak to jest z tym wyodrębnieniem pomieszczeń do palenia w zakładzie pracy?

Pomieszczenia do palenia w pracy, czyli co z tą palarnią?

Chociaż nie jest żadną tajemnicą, że palenie papierosów zabija, to jednak nadal tytoń jest w sprzedaży i mogą legalnie sięgać po niego pełnoletnie osoby. Nic więc dziwnego, że podczas przerwy w pracy tłumy osób wychodzą, żeby się „odpalić”. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z tak zwaną ustawą antynikotynową zaszły zmiany, jeśli chodzi o palarnie na terenie zakładów pracy. Jedni uważają, że pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom pomieszczenia do palenia, ale dla innych kwestia ta nadal pozostaje nie do końca jasna. Pojawia się więc pytanie, czy można w ogóle zabronić pracownikom palenia na terenie zakładu pracy?

Z całą pewnością pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mają oni prawo do korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o konkretnych parametrach. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określił warunki, jakim powinny sprostać pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wśród których znalazły się też palarnie. Takie pomieszczenia do palenia powinny mieć wentylację, która zapewni odpowiednią wymianę powietrza w ciągu godziny. Palarnie muszą być wyodrębnione od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Poza tym konieczne jest ich odpowiednie oznaczenie. Palarnie maja służyć jedynie do palenia wyrobów tytoniowych. Wspomniana wywiewna wentylacja mechaniczna musi prawidłowo działać, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń. Profesjonalnepomieszczenia dla palących produkuje firma https://www.tejbrant.pl/pl/produkty/palarnie/.

Palarnie w wymogi

W przypadku pomieszczenia do palenia nie ma określonych norm powierzchniowych. Nie ustalono nawet minimalnej powierzchni palarni. Według przepisów musi być to wyodrębnienie konstrukcyjne. Wynika z tego, że wystarczające będzie umieszczenie palarni w pomieszczeniach oddzielonych przez solidną i szczelną ścianę z cegły czy pustaków. Jeśli chodzi zaś o oznaczenie, to wystarczająca będzie tabliczka z papierosem. Musi być ona łatwo zauważalna, wyraźna i czytelna, dzięki czemu żaden palacz nie będzie miał wątpliwości, że wchodzi do palarni. Należy też pamiętać o tym, że palarnie służą wyłącznie do palenia papierosów, a więc muszą być to pomieszczenia jednofunkcyjne. Niedozwolone jest łączenie pomieszczenia do palenia ze stołówką, toaleta, poczekalnią czy świetlicą. Ponadto drzwi do palarni muszą być szczelne, a więc sama kotara się nie sprawdzi.