Skip to content Skip to footer

Powszechne zastosowanie węglików spiekanych

Węglik spiekany jest materiałem kompozytowym złożonym z pojedynczych ziaren węglika wolframu umieszczonych w matrycy metalowej kobaltu lub niklu. Właściwości fizyczne i metalurgiczne opisujące typ węglika spiekanego określane są przez skład, czyli składniki oraz ich względne ilości, a także rozkład wielkości ziaren węglika wolframu po spiekaniu czy rodzaj i zawartość spoiwa metalowego. Znaczenie ma również jakość surowca i zużytych materiałów oraz sposób wykonania.

Motoryzacja i lotnictwo

Węgliki spiekane wykorzystywane są do produkcji matryc, przyrządów i narzędzi skrawających wymaganych do produkcji różnych części samochodowych, takich jak podwozia, silniki, układy napędowe, przekładnie i śruby, które stosowane są do łączenia rozmaitych elementów samochodów. Złom węglika spiekanego pochodzących z różnych części samochodowych warto zanieść na skup węglika. Węgliki spiekane wykorzystywane są także w lotnictwie. Biorą udział w procesach obróbczych przy użyciu wysokowydajnych narzędzi, takich jak frezowanie i wiercenie specjalnych materiałów lotniczych i matryc, a także przyrządów wymaganych do produkcji różnych elementów oraz łożysk.

Części elektroniczne i mechaniczne

Powszechnie węgliki spiekane wykorzystywane są do produkcji elementów matryc, przyrządów i urządzeń takich, jak na przykład półprzewodniki, silniki, kondensatory, przekaźniki, baterie, złącza i przełączniki. Złom węglika spiekanego tego typu również warto dostarczyć na skup węglika. Nierzadko produkty te są aktywnymi komponentami, elementami pasywnymi i mechanicznymi składającymi się na części elektryczne, urządzenia przenośne i jednostki elektroniczne czy sprzęt AGD. Dlatego również te elementy zanieść można do skupu węglika, co pozwoli na powtórne ich wykorzystanie. Więcej o węglikach spiekanych na stronie http://www.stellmet.pl/oferta,4,zlom_weglikow_spiekanych.

Medycyna, inżynieria lądowa i budownictwo

Węglik spiekany powszechnie stosowany jest do produkcji matryc i przyrządów wymaganych w procesie wytwarzania różnych elementów, takich jak wyroby stalowe i precyzyjne przyrządy medyczne. Na skup węglika nierzadko trafia złom węglika spiekanego również tego typu. Węgliki spiekane stosowane są także do wykonywania matryc, przyrządów i powłok wymaganych w procesie wytwarzania i produkcji opakowań do leków. Węgliki spiekane są ponadto wykorzystywane w pracach inżynieryjnych i budowlanych, głównie do wykopów tuneli tarczowych, wiercenia powierzchni drogowych i prac fundamentowych w projektach urbanistycznych. Węglik spiekany bywa także wykorzystywany do produkcji stali, ścinarek do ścinania oraz frezowania narzędzi tocznych.