Skip to content Skip to footer

Pakiet Symfonia – z jakich narzędzi się składa?

Pakiet Symfonia to jeden z najbardziej znanych programów wykorzystywanych w prowadzeniu firmowej dokumentacji. Oprogramowanie to składa się z kilku podstawowych działów. Są to przede wszystkim.

Finanse i Rachunkowość

Segment FiK pozwala na wykonanie pełnej księgowości firmy w oparciu o dokumenty księgowe. Aplikacja pozwala na wybór długości roku obrachunkowego, zdefiniowania własnego planu kont itd. FiK to również szereg funkcjonalności, w znacznym stopniu usprawniających pracę na programie. Mamy tu na myśli głównie generowanie wzorcowego planu kont, automatyczne księgowania równoległe (zespoły kont 5 i 4) a także samoistne sporządzanie konkretnych dokumentów wchodzących w skład sprawozdawczości finansowej.

Środki Trwałe

Oprogramowanie Symfonia to również Środki Trwałe – nowoczesne narzędzie, pozwalające na pełne definiowanie posiadanych środków trwałych i ich dalszą ewidencję. W ramach tego narzędzia możemy między innymi dokonywać odpisów aktualizacyjnych, wprowadzać kolejne środki trwałe do posiadanych przez nas kont i tworzyć wszystkie niezbędne w obrocie środkami trwałymi dokumenty.

Kadry i Płace

Kolejnym elementem składowym, z którego składa się program Symfonia, jest narzędzie Kadry i Płace. Pozwala ono na szybkie naliczenie wynagrodzeń, aktualizowanie danych personalnych pracowników, przypisywanych im stawek godzinowych, tworzenie listy płac itd. Za pomocą programu możemy łatwo rozliczać składki na poszczególne formy ubezpieczeń a także – redefiniować wysokość poszczególnych narzut w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

Handel

Oprogramowanie Symfonia nie mogłoby istnieć bez segmentu Handel. Dzięki niemu możemy z łatwością zarządzać danymi na temat posiadanych przez nas stanów magazynowych. Co więcej, aplikacja współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

Analizy Finansowe

Ostatnim narzędziem wchodzącym w skład naszego pakietu jest program Symfonia Analizy Finansowe. Pozwala on łatwo analizować wprowadzone do pakietu dane a następnie generować na ich podstawie dokumenty o charakterze sprawozdawczym i statystycznym. Co więcej, wszystkie dane wyznaczone przez program można nanieść na wykres i sprawdzić, jak ich wartość wyglądała w przeciągu znacznie dłuższego interwału czasowego.

Podsumowując, programy Symfonia dostępne na stronie http://www.tradiss.pl/system-sage-symfonia/ choć tak różne, razem tworzą zgrany pakiet, dający użytkownikowi ogromne możliwości. Całość pakietu jest tak skonstruowana, by móc możliwie łatwo zarządzać całą dokumentacją firmy w oparciu o jedno stanowisko pracy.