Skip to content Skip to footer

Marketing w internecie jest skuteczny i praktyczny

Pojawienie się sieci World Wide Web zrewolucjonizowało świat na wielu polach. Internet w wielu dziedzinach życia dosłownie wywołał rewolucję. Z jednej strony dał nieograniczone możliwości, a z drugiej stał się zagrożeniem. Dzięki internetowi jedne branże zyskały, a inne wręcz upadły. Do tych pierwszych na pewno można zaliczyć branżę reklamową.

Tradycyjne formy reklamy, jeśli można tak powiedzieć, jak choćby reklama w telewizji, prasie czy wszelkie reklamy typu outdoor, nadal istnieją, ale internet dał marketingowcom dużo więcej form dotarcia z treścią do odbiorcy. Co więcej, jeśli chodzi o marketing internetowy, to jest on znacznie bardziej skuteczny. Wynika to z wielu powodów.

Skuteczny marketing internetowy

Na to, że reklama internetowa systematycznie zdobywa na swojej skuteczności wpływa między innymi rozwój technologiczny. Przejawia się to na kilka sposobów. Przede wszystkim rośnie liczba i możliwości techniczne urządzeń z dostępem do internetu. Tu olbrzymie znaczenie mają przede wszystkim urządzenia przenośne, czyli przede wszystkim smartfony. Tym sposobem niemal każdy człowiek w każdej chwili może stać się odbiorcą reklamy. Na skuteczność, jaką może się pochwalić marketing w internecie, wpływa też rozwój urządzeń z dostępem do internetu. O ile kiedyś reklama internetowa mogła być wyświetlana tylko na dużych ekranach urządzeń stacjonarnych, to dziś już może to być też nawet telefon, a nawet smartwatch. Dzięki temu większe są też możliwości, jeśli chodzi o rodzaje marketingu internetowego. Wreszcie, na możliwości reklamy internetowej ma rosnąca przepustowość łącz internetowych. Dzięki temu można dziś dużo łatwiej przesyłać przede wszystkim bardzo skuteczną reklamę w formie wideo.

Marketing w internecie i jego rodzaje

Możliwości, jakie daje internet zaowocowały rozwojem wielu dziedzin. Również, jeśli chodzi o marketing w internecie, dokonała się, i nadal dokonuje, rewolucja. Dzięki sieci wzrosła liczba typów i formatów reklamy. Przez siec można ją przesyłać do odbiorcy na wiele sposobów. Tym samym reklama internetowa może być z jednej strony dopasowana do potrzeb reklamodawców, a z drugiej trafiać do odbiorców preferowanymi przez niego kanałami. Ważnym środkiem przekazu reklamy są wciąż strony internetowe, ale i na nich możliwe jest zamieszczenie różnych typów reklam, od artykułów sponsorowanych, poprzez banery, a na treściach wideo skończywszy. Poważnym graczem na rynku reklamy w internecie jest firma Google z różnymi formatami reklamy opartymi na możliwościach, jakie daje wyszukiwarka Google. W ostatnich latach to jednak media społecznościowe najszybciej zwiększają swój udział w torcie marketingu w internecie. Marketing internetowy na portalach takich jak Facebook czy Instagram, to bardzo skuteczne narzędzie. Nie wynika to jednak tylko z zasięgu tych portali, ale też w znacznej mierze z tego, że wiedzą one bardzo dużo o swoich użytkownikach, w tym to, jakie treści reklamowe są dla nich potencjalnie interesujące. Na sam koniec nie można zapominać o bardziej tradycyjnych kanałach jak choćby mailing, który też przeobraża się wraz z rozwojem technologicznym.

Źródło tekstu: https://marketingdlaludzi.pl/marketing-internetowy-najpopularniejsze-przyklady-reklamy-internetowej/