Skip to content Skip to footer

Kursy zawodowe

Obecnie bardzo dużo uprawnień można zdobyć biorąc udział we wszelkiego rodzaju kursach organizowanych przez różne firmy. Jest to bardzo dobry sposób na poszerzenie swoich kwalifikacji.

Uprawnienia gazowe Opole

Jednym z bardzo pożądanych obecnie zwodów jest gazownik. Aby wykonywać legalnie wszelkiego rodzaju prace polegające na eksploatacji bądź dozorze urządzeń, instalacji, a także sieci gazowych, należy posiadać specjalne uprawnienia.

Jeśli chodzi o uprawnienia gazowe opole może poszczycić się bogatą bazą firm organizujących tego typu szkolenia. Zazwyczaj kursy mogą być przeprowadzone nawet bezpośrednio u pracodawcy, ponadto firma organizująca szkolenie zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z organizacją przeprowadzenia egzaminu przed Komisją Energetyczną.

Kurs elektryka Opole

Niemniej poszukiwanym przez pracodawców zawodem jest elektryk. Również on powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojego zawodu. Uprawnienia elektryczne to uprawnienia typu G1.

Kurs elektryka Opole obejmuje przede wszystkim szkolenie teoretyczne i zaznajomienie kursanta z obecnie obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego. Koszt takiego kursu to zwykle kilkaset złotych, a czas trwania – kilkadziesiąt godzin.

SEP Opole

Opolski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich skupia w swoich szeregach inżynierów, elektroników, informatyków, jak również innych specjalistów zajmujących się szeroko pojętą elektryką.

SEP Opole, oprócz organizowania sympozjów, odczytów, konkursów i innych akcji specjalnych, zajmuje się również organizacją szkoleń mających na celu przygotowanie kandydata do egzaminu i uzyskanie przez niego kwalifikacji dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń elektrycznych.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu

Po zakończeniu kursu zawodowego, każdy uczestnik przystępuje do egzaminu zawodowego. Jego zaliczenie wiąże się z nadaniem odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodu, czego potwierdzeniem jest świadectwo kwalifikacji wydawane przez Komisję Egzaminacyjną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tego typu kwalifikacje zawodowe są ważne przez pięć lat. Po tym czasie należy je odnowić, ponownie przystępując do egzaminu zawodowego.

Leave a comment