Skip to content Skip to footer

Czym zajmuje się OBIKŚ?

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska https://obiks.pl/ to miejsce, gdzie może zgłosić się każdy potrzebujący pomocy przy wywiązaniu się z wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Firma wskazuje odpowiednie rozwiązania, które zarówno z punktu widzenia osoby indywidualnej, jak i przedsiębiorstwa będą najbardziej korzystne.

Usługi oferowane przez OBIKŚ

Firma proponuje swoim klientom szereg usług związanych z badaniami w warunkach laboratoryjnych. Zgłosić się tu mogą osoby z próbkami wody pobranej z własnoręcznie wierconej studni lub z wodociągów miejskich w celu sprawdzenia jej jakości. Badania środowiskowe mogą być przeprowadzane także na próbkach ścieków, gleb, czy też osadów pozostawionych przez ścieki. Te same rodzaje próbek mogą zostać poddane również badaniom mikrobiologicznym.

Oprócz badania próbek wymienionego wyżej typu https://obiks.pl/ zajmuje się między innymi sprawdzaniem poziomu hałasu. Wynik takiego badania może służyć wykryciem źródeł najbardziej niebezpiecznego hałasu lub też określić jaki zasięg będzie emitował hałas generowany przez nowo powstający budynek przemysłowy. Pomiary hałasu prowadzi się na maszynach lub instalacjach emitujących dźwięki, na terenach obok kolei tramwajowych lub pociągowych lub również na maszynach, ale w celu sprawdzenia ich możliwości dźwiękowych.

Akredytacja OBIKŚ

Laboratorium posiada akredytację od roku 1998, dzięki temu może przeprowadzać legalne badania już od ponad dwudziestu lat. Certyfikat otrzymany przez firmę ma nr AB 213 i potwierdza on, że laboratorium spełnia wszelkie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 co oznacza zachowanie pełnej bezstronności, niezależności w działaniu oraz najwyższej jakości. Według Certyfikatu również laboratorium posiada kompetencje techniczne do wykonywania oferowanych przez nie badań.

W roku 2005 laboratorium otrzymało tytuł uznanego laboratorium międzynarodowego posiadającym uprawnienia dostępne pod znakiem PCA/ILAC-MRA – stało się to na mocy umowy sublicencyjnej podpisanej z Polskim Centrum Akredytacji. Firma może przeprowadzać badania na próbkach wody, ścieków, wyciągów wodnych, odpadów i ich osadów, gleb oraz gruntów.

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska pozwala na swobodne korzystanie z własnoręcznie wydrążonej studni, na sprawdzenie zasobności w składniki mineralne gleby, czy też tym samym sprawdzenie Ph gruntu. Doświadczenie i dobrzy specjaliści to podstawa dobrze przeprowadzonych i opisanych badań.

Leave a comment