Skip to content Skip to footer

Czy woda zawsze jest zdrowa?

Woda jest niezwykle istotną substancją dla naszego organizmu, ponieważ każdy człowiek składa się z 80% z wody. Jednakże, gdy w wodzie znajdą się substancje szkodliwe, może mieć ona bardzo negatywny wpływ na nasz organizm i zdrowie. Skąd się biorą zanieczyszczenia wód?

Zanieczyszczenia wód

W wodzie mogą wystąpić związki żelaza, chloru, azotu czy manganu. Dostają się tam ze względu na nieszczelne zbiorniki bezodpływowe czyli tzw. popularne szamba czy z wodą deszczową z nawożonych chemikaliami pól. W wodzie może się znaleźć także sól wapnia i magnezu, które pochodzą z znajdujących się w ziemi dolomitów oraz magnezytów. Te wszystkie substancje są niebezpieczne dla wody (i tym samym naszego organizmu), gdyż nadają jej twardość. Ponadto, dla człowieka bardzo niebezpiecznym elementem są bakterie, które znajdują się w wodzie. Najgroźniejsze to te z grupy coli. Świadczyć może to, iż do wody mógł się przedostać kał, ścieki lub gnijące rośliny.

Wszystkie powyższe substancje, które nieprawidłowo znalazły się w wodzie mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Objawia się to rożnymi chorobami skórnymi, alergiami a także zatruciami przewodów pokarmowych. Dlatego też tak ważne jest regularne i częste badanie zanieczyszczenia wód przez specjalne laboratoria.

Kontrola jakości wody

W czasie kontroli wody sprawdza się kilkanaście wskaźników i porównuje się je ze wskaźnikami, które ujął Minister Zdrowia w swoim rozporządzeniu z 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody do picia.

Badanie zanieczyszczenia wód polega na ocenie barwy, zapachu i mętności wody. Ponadto, sprawdza się również wodę pod względem fizykochemicznym czyli twardość wody, odczyn PH, zawartość w wodzie azotanów, żelaza manganu czy przewodność elektrolityczną. Wodę można również przebadać pod względem bakteriologicznym.

Cena badania wody

Badanie zanieczyszczenia wód często zlecają klienci indywidualni, jak również duże firmy i przedsiębiorstwa. Analiza wody zależy od zakresu badań, jakie klient chce wykonać. Badanie mikrobiologiczne wody wyniesie około 150 – 200 zł. Za badanie fizykochemiczne klient musi zapłacić nie mniej niż 250 zł. Kompleksowa analiza wody to koszt rzędu 400 zł.

Analiza wody to początek, by ustalić metodę filtracji tej wody. Warto jej dokonywać raz na jakiś czas, by mieć pewność jaka woda płynie w naszych kranach. Do uzdatniania wody mogą przyczynić się przeróżne filtry dostępne na rynku. Należy pamiętać, że jakość wody zależy w główniej mierze od człowieka, który swoimi działaniami wielokrotnie sam ją zanieczyszcza.

Leave a comment