Skip to content Skip to footer

Szkolenie gazowe dla pracowników branży energetycznej

W branży gazowniczej, jak i w większości branż związanych z produkcją i przesyłem energii, do podjęcia pracy niezbędne jest nie tylko kierunkowe wykształcenie, ale też dodatkowo posiadanie uprawnień. Dotyczy to osób, które mają styczność z samym gazem, a konkretnie z urządzeniami służącymi do jego produkcji, przetwarzania czy przesyłu, niezależnie od ich wielkości czy umiejscowienia.

Takie obostrzenia wynikają oczywiście z tego, że gaz stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników i osób postronnych Nieprawidłowe wykonanie prac na instalacji gazowej czy w innym miejscu, gdzie gaz jest obecny, może doprowadzić do wybuchu i zagrożenia dla zdrowia oraz życia. Uprawnienia dla gazowników mają symbol G3, a zdobywa się je na szkoleniach gazowych. Są one przeprowadzane przez uprawnione do tego firmy i odbywają się w wielu miejscach Polski. Mogą w nich uczestniczyć wszystkie chętne osoby, zarówno już pracujące w branży gazowej, jak też i takie, które pracy w niej dopiero szukają.

Szkolenia gazowe G3 dla firm oraz osób prywatnych

W przypadku dużych firm z branży energetycznej to właśnie pracodawcy wysyłają swoich pracowników na szkolenia, również, aby odnowić uprawnienia gazownicze. Biorą w nich też udział właściciele i pracownicy firm prywatnych, które wykonują zlecenia na rzecz większych podmiotów z tej branży. Jednakże kursy oferujące szkolenie gazowe G3 są otwarte dla każdego chętnego. Mogą w nich z powodzeniem brać udział osoby, które dopiero poszukują pracy w branży i posiadanie uprawnień dla gazowników będzie atutem na rynku pracy.

Kiedy są potrzebne uprawnienia dla gazowników?

Uprawnienia do pracy przy gazie potrzebne są każdemu, kto pracuje lub wykonuje jakiekolwiek inne zadania na instalacjach gazowych i wszelkich elementach wchodzących w ich skład. Szkolenia gazowe G3 muszą przejść więc pracownicy, którzy pracują przy montażu instalacji i urządzeń gazowych, którzy je nadzorują lub naprawiają, jak również ci, którzy tylko je dozorują. Odbyte szkolenie gazowe i zakończone pomyślnie zdanym egzaminem jest niezbędne niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest instalacja czy urządzenia. Dotyczy to urządzeń do produkcji gazu, jego przetwarzania, przesyłania czy spalania, niezależnie od gabarytów czy ciśnienia gazu. Nawet gazownik, który podłącza kuchenkę gazową w mieszkaniu, musi mieć uprawnienia gazownicze G3.

Leave a comment