Skip to content Skip to footer

Systemy zdalnego sterowania

W elektronice zdalny sterownik jest elementem elektronicznego urządzenia, służącego do bezprzewodowego sterowania nim z pewnej odległości. Na przykład w elektronice użytkowej, z niewielkiej odległości można używać pilota zdalnego sterowania do obsługi urządzeń, takich jak telewizor, odtwarzacz DVD lub inny domowy sprzęt. Piloty tego typu zapewniają przede wszystkim wygodę użytkowania.

Zastosowanie pilotów i radiowyłączników

W niektórych przypadkach zdalne sterowanie umożliwia użytkownikowi korzystanie z urządzenia, do którego inaczej nie byłyby w stanie dotrzeć, podobnie jak w przypadku otwierania drzwi garażowych z zewnątrz lub obsługi z poziomu podłogi projektora cyfrowego zamontowanego na suficie. Większość pilotów urządzeń elektronicznych wykorzystuje diodę zbliżoną do podczerwieni, aby emitować wiązkę światła, która dociera do urządzenia. To światło podczerwone jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ale odbierane przez czujniki na urządzeniu odbierającym. Kamery wideo wyświetlają diodę, tak jakby była widoczna w purpurowym świetle.

Radiowyłączniki wielokanałowe

W przypadku wielokanałowych pilotów zdalnego sterowania, wymagana jest bardziej skomplikowana procedura. Polega ona na modulowaniu przewoźnika sygnałem o różnej częstotliwości. Po odebraniu przez odbiornik sygnału, stosuje się odpowiednie filtry częstotliwościowe do oddzielenia odpowiednich sygnałów. Często można usłyszeć sygnały modulowane na nośniku podczerwieni, na przykład podczas sterowania pilotem w dużej bliskości radia nie dostrojonego do żadnej stacji. Obecnie radiowyłączniki zdalnego sterowania na podczerwień prawie zawsze używają kodu modulacji szerokości impulsu, zakodowanego i zdekodowanego za pomocą cyfrowego komputera. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikowi największą wygodę.

Gniazdo WiFi do obsługi garażów i bram

Garaże i bramy zdalnego sterowania są bardzo powszechne, zwłaszcza w niektórych krajach, gdzie tego typu rozwiązania są szeroko stosowane. Taki pilot jest bardzo prosty w obsłudze, zazwyczaj posiada tylko jeden lub kilka przycisków do sterowania wieloma bramami za pomocą jednego radiowyłącznika. Garaże i bramy mogą być obsługiwane również przez gniazdo WiFi. Piloty takie można podzielić na dwie kategorie używając typu kodera: stałego kodu i kodu zmiennego. Jeśli na pilocie znajdują się przełączniki, najprawdopodobniej będzie to stały kod starszej technologii. Był on dawniej krytykowany ze względu na niski poziom bezpieczeństwa, dlatego kod zmienny jest coraz bardziej powszechnie stosowany we współczesnych instalacjach.

Więcej na stronie: https://www.egniazdka.pl/urzadzenia-zdalnego-sterowania-c-12_330.html