Skip to content Skip to footer

Różne oblicza slangu

Język, którym się posługujemy ulega ciągłej ewolucji, podlega nieustannym zmianom. Jednym z przejawów tej płynności są żargony, którymi posługują się różne grupy społeczne. Jednym z takich żargonów, określanych też slangiem jest slang internetowy.

Różne postacie slangu internetowego

Ze slangu internetowego korzystają wszyscy jego użytkownicy, a część wytworzonego słownictwa przenika do mowy potocznej. Ciężko jest określić kanon slangu internetowego, gdyż podlega on różnym zmianom i trendom.

Jest on również kształtowany przez różne społeczności między innymi graczy, zwykłych użytkowników, czy też przez osoby, których praca jest powiązana z internetem. Ta ostatnia grupa odpowiada za tzw. slang komputerowy.

To, co łączy słowa i znaczenia ze wszystkich grup to ich pochodzenie z języka angielskiego. Znacząca część używanego słownictwa slangowego opiera się na anglojęzycznym trzonie.

Tworzenie slangowego słownictwa

Słowa używane w slangu komputerowym niemalże każdorazowo wywodzą się ze słów z języka angielskiego. Zwykle też przyjęte określenia zostają odpowiednio spolszczone i wprowadzone do użytku. Większość określeń, na których opiera się slang komputerowy, czy też internetowy to akronimy, które powstały poprzez skrócenie form oryginalnych. Przykładem może być HD, czyli high definiton, czy też poprzez zastosowanie zapisu fonetycznego jak w CU – see you.

Innymi przykładem może być słowo blast slangowe określenie działania mającego na celu dodanie bardzo dużej ilości linków na interesującej nas stronie. Jednakże w zależności od tego, do jakiej grupy przynależymy zastosowanie słowa blast slang może mieć inne znaczenie. Poprzez to określenie możemy mieć też na myśli, że coś, co doświadczamy jest bardzo intensywne. Innym przykładem może być termin topy slangowe określenie czegoś, co znajduje się na szycie.

Oczywiście tak samo, jak w poprzednim przypadku słowo topy można rozumieć w odmienny sposób. Osoby pośrednio lub bezpośrednio związane z pozycjonowaniem będą utożsamiały topy z najwyżej pozycjonowanymi stronami w wyszukiwarce internetowej. Innym przypadku topy slang młodzieżowy może tłumaczyć jako najpopularniejsze piosenki. Niestety slang jest bardzo niejednolity i często ten sam akronim może posiadać różne znaczenia. Za przykład może posłużyć użyty wcześniej skrót HD, który oznaczać może też hard dysk.

Leave a comment