Skip to content Skip to footer

Wszystko o domowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia niezwykle ekologiczne, które są wprost idealne dla domów położonych w gminach o rozproszonej zabudowie, w których poprowadzenie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalne. Domowa oczyszczalnia ścieków posiada niezliczoną ilość zalet, a są wśród nich między innymi: niskie koszty eksploatacyjne, bezobsługowość, niewielka podatność na usterki. Roczne koszty użytkowanie wynoszą nieco ponad 300 złotych. Raz zainwestowane środki finansowe w budowę oczyszczalni przydomowej zwracają się już w ciągu roku.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – działanie

Działanie tychże oczyszczalni opiera się w głównej mierze na wzbudzeniu wewnątrz instalacji intensywnych, ale naturalnych procesów biologicznych. Procesy te rozkładają ścieki na proste związki mineralne, które odprowadza się później wprost do gruntu, rowu melioracyjnego lub rzeki (są to wówczas proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki).

Oczyszczalnie przydomowe – etapy oczyszczania

W przydomowych oczyszczalniach ścieków każdego rodzaju mamy do czynienia z pierwszym etapem beztlenowym oraz późniejszym etapem tlenowym w oczyszczaniu ścieków. Etap pierwszy ma miejsce w jedno lub wielokomorowym zbiorniku (osadniku gnilnym), gdzie zachodzą procesy biochemiczne, wywołane przez bakterie beztlenowe. Ponadto mamy tam do czynienia z floatacją i sedymentacją. W wyniku tychże procesów stała część osadu ulega fermentacji i rozkłada się na proste związki rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne sole mineralne. Już po upływie około 3 dni szara woda (płynna część ścieków) przepływa do studzienki rozdzielczej. Etap drugi rozpoczyna się kiedy to klarowne ścieki przepływają z z osadnika gnilnego, aby nastąpiło oczyszczanie ale już w warunkach tlenowych.

Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie te są bardzo popularne wśród klientów, a to wszystko związane jest z prostą konstrukcją, niewielką awaryjnością, niskim kosztom eksploatacyjnym oraz bardzo łatwą obsługą. Technologia z drenażem rozsączającym wymaga przepuszczalnego gruntu i odpowiedniego poprowadzenia w podłożu rur drenarskich. Wymóg wynosi co najmniej 1,5 m powyżej wód gruntowych przy jednoczesnej głębokości 0,6-1,2 m i to w warstwie przepuszczalnego gruntu. Po oczyszczeniu ścieków w osadniku gnilnym ścieki przepływają do systemu perforowanych rur drenarskich, a następnie kierują się wprost do uprzedniego przygotowanego specjalnego poletka filtracyjnego. Wielkość takiego poletka zależy od ilości użytkowników. Domowa oczyszczalnia ścieków to inwestycja, która zwraca się już po roku.

Dowiedz się więcej na stronie https://oczyszczalnie-metalbud.pl/przepompownie/